Az Életmód Táborról

A tábor célja, hogy a 12 és 18 év közötti fiatalok jómódban és egészségben éljenek, sikeresek és boldogok legyenek a nagybetűs életben. Szakképzett, táboroztatói gyakorlattal rendelkező moderátorainknak köszönhetően, nem csupán a gyermekek érzik jól magukat, hanem a szülők is biztosak lehetnek abban, hogy gyermekeik jó helyen, biztonságban vannak, és szórakozva, sokat tanulnak.

Táborról

További fontos előnye táborainknak, hogy az ott szerzett tudást a résztvevők azonnal alkalmazni tudják mindennapjaikban úgy pénzbeosztás, mint egészségtudatos élet területén. A szabadidős és fejlesztő programoknak nagy jelentőséget tulajdonítunk, kiemelve a hátrányos helyzetű gyerekek csoportját, ezért szükséges olyan tematikus programokra elvinni őket, ahol az öröm és kikapcsolódás mellett tanulást segítő tevékenységeket is végezhetnek. Ami innovatív a programban, hogy mindezt játékos módon sajátíthatják el, az elsajátítandó ismereteket így könnyedén magukba tudják fogadni!

Az egy hetes együttlét alatt hangsúlyt helyezünk a tudatos pénzkezelés és táplálkozás témakörökre, valamint az életmód, életvezetés hiányosságainak kompenzálására.

A program keretén belül elsődleges cél:

  • a gyermekek érték-orientált foglalkoztatásának biztosítása,
  • az ellátórendszerben jelentkező hiányosságok pótlása,
  • személyre szabott, gyerekközpontú bánásmód érvényesítése,
  • érdemi prevenció biztosítása,
  • a gyerekekkel való újszerű párbeszéd és együttműködés és bizalom kialakítása,
  • szabadidő hasznos eltöltése,
  • pozitív irányba történő személyiségfejlődés elősegítése.